Oficina Jove Solsonès
Dilluns - Divendres 10:00h - 13:30h / Dilluns i Dimeces 16:00h - 19:00h

AJUTS ENTITATS ESPORTIVES

Consell Comarcal del Solsonès
  • Bases reguladores per a la concessió d’ajuts pel foment de l’esport base d’activitats esportives d’entitats federades i amb seu social a la comarca del Solsonès. 
  • Bases reguladores per la concessió d’ajuts per a activitats esportives de la comarca del Solsonès
    • Entitats esportives censades al Consell Català de l’Esport, sense ànim de lucre, de la comarca del Solsonès, legalment constituïdes, que impulsin o desenvolupin activitats esportives a la comarca i sol·licitin l’ajut mitjançant el model que es troba a la seu electrònica del Consell Comarcal.
Ajuntament de Solsona

En el següent enllaç trobaràs les bases reguladores d’ajuts a les associacions i entitats esportives que ofereix l’Ajuntament de Solsona.

Diputació de Lleida

Pots consultar les possibles línies d’ajut 2020 posant-te en contacte amb:

  • Eva Preixens: Tel. 973704179
  • Gemma Vilarasau: gvilarasau@diputaciolleida.cat
Diputació de Barcelona

Subscriu-te al CIDO de la Diputació de Barcelona per estar al dia de les últimes convocatòries de subvenció

Consell català de l’esport

Condició d’esportista d’alt nivell català

Decret 337/2002, de 3 de desembre, sobre l’alt rendiment esportiu. L’objectiu és regular la condició d’esportista d’alt nivell català. Tenen la condició d’esportistes d’alt nivell les persones que figuren a les llistes que aprova semestralment la Presidència del Consell Català de l’Esport, la qual participa o té opcions de participar en les competicions de màxim nivell organitzades per les federacions esportives internacionals. Més informació en aquest enllaç

Subvencions a activitats esportives federades

Les entitats esportives federades, les entitats no esportives sense afany de lucre federades amb seccions esportives, i les entitats esportives i les entitats no esportives sense afany de lucre amb seccions esportives membres d’una unió esportiva de clubs, sempre que es demani un mínim de 3.000 euros, sumant l’import de tots els programes sol·licitats per cada entitat i per temporada. En la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds, aquestes entitats han d’estar degudament inscrites o adscrites al Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya i també han de tenir la junta directiva o òrgan de govern degudament inscrit en aquest Registre o el que correspongui.

Subvencions per al suport a l’acció de les federacions esportives catalanes i les unions esportives de clubs i associacions

L’objectiu d’aquestes subvencions és donar suport a les accions desenvolupades per les federacions esportives catalanes i les unions esportives de clubs i associacions durant el període determinat a la convocatòria corresponent.

Subvencions a activitats esportives i actes d’impacte significatiu o rellevància social i històrica per al sistema esportiu a Catalunya

L’objectiu d’aquestes subvencions és donar suport a les iniciatives destinades a la realització d’actuacions que tinguin un impacte significatiu en el conjunt del sistema esportiu a Catalunya o de rellevància social i històrica.

A les entitats públiques i les entitats sense finalitat de lucre que, en la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds, estiguin degudament inscrites o adscrites al Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya i que també tinguin la junta directiva o òrgan de govern degudament inscrit en aquest Registre o el que correspongui, sempre que es demani un mínim de 3.000 euros sumant l’import de totes les actuacions sol·licitades per cada entitat.

Ajuts per a la formació complementària d’alumnat universitari i persones postgraduades en l’àmbit de l’educació física i l’esport

Alumnat de llicenciatura/grau o de doctorat o màster universitari oficial o de títol propi i persones postgraduades en els diferents àmbits de l’educació física i l’esport, de les Universitats de Barcelona o Lleida.

Subvencions als consells esportius de Catalunya

L’objectiu d’aquestes subvencions és donar suport als consells esportius de Catalunya per al desenvolupament de diferents programes. Les activitats objecte de subvenció s’han de dur a terme entre l’1 de setembre i el 31 d’agost del curs que es determini en la convocatòria corresponent.

Els programes són els següents:

  • Suport a la gestió dels consells esportius
  • Suport al desenvolupament del Pla Català d’Esport a l’Escola (PCEE)
  • Suport al desenvolupament dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya (JEEC)
  • Suport al desenvolupament del programa Esport Blanc Escolar (EBE)


Formulari de contacte