Oficina Jove Solsonès
Dilluns - Divendres 10:00h - 13:30h / Dilluns i Dimeces 16:00h - 19:00h

CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES I ACTIVITATS A ENTITATS DE L’ÀMBIT DE POLÍTIQUES SOCIALS (COSPE) 2021-2022

CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES I ACTIVITATS A ENTITATS DE L’ÀMBIT DE POLÍTIQUES SOCIALS (COSPE) 2021-2022

Les subvencions COSPE van dirigides a entitats i associacions en l’àmbit de polítiques socials constituïdes legalment que no tinguin ànim de lucre i amb establiment operatiu a Catalunya. Aquestes han d’estar  inscrites al registre genèric o al cens corresponent.  

La convocatòria actual 2021-2022 està regulada per l’Ordre TSF/59/2021, d’11 de març i la Resolució TSF/812/2021, de 22 de març.

Cada línia d’actuació en l’àmbit de les polítiques socials té una línia de subvenció pròpia dins la convocatòria ordinària amb una base normativa específica. La línia E és la destinada a l’associacionisme juvenil. Aquesta pretén donar suport al moviment associatiu juvenil i, en concret a: projectes d’entitats juvenils o prestadores de serveis a la joventut, i plans anuals d’actuació de les associacions juvenils i dels consells locals de joventut.

Les accions que són susceptibles de subvenció d’acord amb la línia E són: E.1 Projectes juvenils, E.2 Projectes per a plans anuals d’actuació d’associacions juvenils rellevants i d’ampli abast territorial, i E.3 Projectes per a plans anuals d’actuació d’associacions juvenils d’àmbit local i comarcal.

El termini de presentació de la sol·licitud per optar a subvenció és des del dia 26 de març de 2021 a les 9 del matí al dia 26 d’abril de 2021 a les 3 de la tarda.  

Podeu accedir al tràmit a través de https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-projectes-i-activitats-a-entitats-de-lambit-de-politiques-socials-convocatoria-ordinaria .

Per a més informació contacteu amb l’Oficina Jove del Solsonès solsones@oficinajove.cat

Afegir comentari